Short Notes

Maramig ang dupoy-dupoy
Masubo ipanaw
Kataramad.

Gadulom ang langit
Nagpanaw ako
Para sa handum.

Maramig ang aircon,
Magligid nga may katangday
Handuraw.

Manami ang gabii
Gahuni ang sirum-sirum
Gaisarahanun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s