Fountain River

image

Sa imong pagpanaw
Ako guid napung aw,
Ang akun mga luha nagaapaw
Tungud man an ko ako guid mamingaw

Sangka bulan palang ikaw naglayag
Pero daw tama kabuhay akun pamatyag,
Sa kada gabii nga wala kaw sa aton payag,
Ang oras tama kakuri maghulag.

Kung diin ka man gapanakayun,
Pangamuyo lang akun mapaalinton,
Kag sa pihak kang balud nga aton sug alawon,
Kabay nga kita nga darwa mapag-un.

01.10.15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s