Commuter

Baw ano man nga swerte,
Ang bus nga nasakyan ko duro ti arte,
May dapug nga ikaw malipong,
May agua nga tama ka antung,
May isda nga daw nahuro,
May balhas sa siko gaturo.
Pero sige lang agwantaha, Iska
May grasya sa punta kang karsada.

》done this during a trip from school to home.